Return to Brief Summary index Front Page

SLOVAK


1 z 12

Krátky obsah a nahliadnutie do
 

TESTAMENTU PRAVDY
 

  Posledný Boží odkaz ľudstvu. Tento Testament je živým slovom Božím, je "Znovuobjavovaním pravdy" na zemi.

  Všetci duchovia (duše), ktoré obývajú pozemské materiálne telá na tejto úrovni vedomia (na svete) sa musia podrobiť rýchlemu duchovnému očisteniu svojho vnútra.

  Ide o očistenie energetickej podstaty od negatívnych citov (hriechu) vo väčšom, či menšom rozsahu. Počas tohto procesu budú musieť všetky duše čeliť svojej minulosti, Žať, čo ZASIALI, to znamená, že akákoľvek bolesť, ktorú sme zapríčinili iným, bude teraz  spôsobovaná nám.

  Všetky duše sa ukážu pred Bohom skrze svoje SKUTKY, ktoré vyjavia pravdu o nich. Tie duše, ktoré budú v čase rozdelenia aj naďalej hrešiť (spôsobovať bolesť iným), budú uzatvorené do studeného, tmavého miesta (Pekla).

  Tie, ktoré vypočuli volanie o láske a nemstia sa nijakým spôsobom, tak nasledujúc Ježišovu výzvu po POKOJI, pôjdu do neba.

  Všetky duše budú teraz oddelené, Spravodlivé od Zlých, každá z nich si svojimi skutkami zvolí svoje vlastné miesto určenia.

  BOH HOVORÍ - Zintenzívnim teraz vyžarovanie mojej Svätej Duchovnej podstaty, aby som rýchlejšie vytiahol negatívnu energetickú podstatu vášho hriechu. Zakaždým, keď budete ubližovať iným, budete do seba nasávať negativizmus, čo zväčší  váš hriech (záporné city) a budete pôsobiť proti mojej snahe očistiť vaše duše.

  BOH HOVORÍ - V období vnútornej očisty budete Žať, čo ste Zasiali oveľa rýchlejšie. Akúkoľvek bolesť, ktorú ste spôsobili iným a oni trpeli, budete prežívať vy sami rukami iných.
  V Božích očiach ste všetci bratia a sestry a všetko, čo ste činili a naďalej činíte iným, sa k vám vráti rýchlejšie a častejšie rukami iných.

 BOH HOVORÍ - Tí z vás, ktorí naďalej odmietajú prijať moje volanie po Pokoji a Láske, budú na veľmi dlhý čas uzatvorení do pekla. Žehnajte všetkých, ktorí vám ubližujú a MNE tak ukazujú vašu schopnosť odpúšťať IM. TERAZ, keď ste konfrontovaní s deštruktívnymi silami, NADIŠIEL ČAS nasledovať Ježiša a byť pripravený zomrieť "krotko ako baranček". Tak zostávate verní MÔJMU VOLANIU po neodplácaní sa a tým MI PREJAVÍTE vašu vieru v MOJE SLOVO a PREJDETE vašou skúškou.

 2 z 12
  BOH HOVORÍ - Všetci tí, ktorí poslúchnu toto volanie, budú očistení od vnútorného hriechu a ich duša sa stane takou ako DUŠA KRISTA. To znamená, že sa oslobodia od vnútorného zla a vrátia sa ku MNE vo chvíli, keď sa ich pozemské telá stanú neobývateľnými (vo chvíli smrti) v pozemskom slova zmysle. VŠETCI, ktorí veria vo MŇA musia byť pripravení pomôcť jedlom, príbytkom a láskou všetkým, ktorí prídu k ich dverám.

 BOH HOVORÍ - Aby ste zostali poslušní môjmu slovu, musíte sa strániť zlých myšlienok, a to sa dá dosiahnuť vybudovaním ARCHY MYSLE. Vybudovaním bariéry lásky medzi negatívnymi citmi a mysľou. Tí, ktorí si nevybudujú takúto bariéru, budú premožení démonickými myšlienkami a tak sa stanete hračkou pre temné sily, ktoré vás zneužijú na zničenie iných a tak keď zomriete, váš duch sa PREPADNE do tmavej, strašnej, ničivej jamy.

 BOH HOVORÍ - Keď váš hriech vystupuje vo vašej duši prv, ako je očistený MOJOU MILOSŤOU, prejaví sa v plnej sile a na určitý čas sa stáva veľmi mocným. Preto je NANAJVÝŠ  dôležité, aby ste si Mojou MÚDROSŤOU opevnili svoju myseľ prv, ako k tomu dôjde a aby ste si každodenne čistili myseľ od negatívnych myšlienok privolávaním MŇA, budovaním ARCHY MYSLE. Pretože ak sa vaše negatívne city stanú dostatočne silnými, nastane ČAS, kedy sa neviditeľné démonické sily môžu ľahko zmocniť vašej mysle.

 PAMÄTAJTE - aby ste boli schopní poslúchnuť MOJE VOLANIE po neodplácaní sa a byť Súcitní, Porozumenia schopní, Odpúšťajúci a Milostiví, MUSÍTE sa strániť zlých myšlienok. Pretože ak budete načúvať hriešnym myšlienkám, ste STRATENÍ.

  BOH HOVORÍ - JEDINÝ SPÔSOB ako si opevniť myseľ a udržať si duševné zdravie, je budovať si každodenne ARCHU MYSLE láskou, ktorá vyviera z modlenia sa modlitby Rannej hviezdy. Ktorá vás začína aktívne ochraňovať pri vypovedaní alebo pomyslení si na nasledujúce slová:

Ježiš - vidím Tvoju žiariacu hviezdu
Ježiš - buď so mnou
Ježiš - prosím Ťa pomôž mi a zachráň ma.

Tí, ktorí neveria, že Ježiš bol Božím poslom na zemi, sa môžu modliť buď práve uvedenú modlitbu alebo nasledovnú:

Stvoriteľ nebies - Matka lásky
Vidím vašu hviezdu - žiariacu hore
Prosím, očistite svojou láskou moju myseľ
aby som mohol /-la nasledovať vaše volanie po Pokoji zhora.

BOH HOVORÍ - Tieto modlitby sa treba modliť trikrát denne.
MOJA Hviezda žiari pre všetkých, VŠETCI sú MOJIMI deťmi.

 3 z 12
 BOH HOVORÍ - Miesto určenia každej duše je neisté. Svojimi skutkami si VY vyberáte SVOJ osud, ktorým je miesto určenia vášho ducha. Tí, ktorí sú arogantní a ktorí neuspejú, pretože sú ľahostajní voči môjmu volaniu, sa naveky prepadnú do ľadovo studenej čiernej temnoty na nekonečne dlhý čas. Intenzívne čistenie duše sa uskutočňuje len raz za milión rokov a tak otvorené okno do neba bude na tento čas zatvorené pre tých, ktorí neuspeli.

  BOH HOVORÍ - AK veríte, že MOJE SLOVO, ktoré bolo prinesené na zem Ježišom a inými bratmi a sestrami v uplynulom čase, je skutočne MOJOU POŽIADAVKOU, tak mi MUSÍTE PREJAVIŤ svoju vieru svojimi SKUTKAMI, odhodiť všetky zbrane a stáť predo mnou neozbrojení. TERAZ JE ČAS, aby sa NAPLNILA MOJA VÔĽA na zemi, ako to bolo predpovedané.

  BOH HOVORÍ - Planéta Zem je len dočasným miestom pobytu, neuveriteľné divy čakajú na tých, ktorí sa teraz SNAŽIA a veria tomuto odkazu. BUĎTE statoční tvárou v tvár nepriazne, pretože toto je čas, keď ste skúšaní. PRESTANŤE  spôsobovať bolesť iným a staňte sa SLOBODNÝMI.

  BOH HOVORÍ - Žehnám vás všetkých touto Múdrosťou a tí, ktorí sa budú usilovať a SNAŽIŤ budú zachránení a pozdvihnutí Mojimi anjelmi do raja na celú večnosť vo chvíli, keď sa ich pozemské telá stanú neobývateľnými (pozemská smrť).

Nemôžete pochopiť katastrofickú silu negatívnej myšlienky, ktorá sa teraz zintenzívni
s ničiacimi úmyslami, šialenstvo sa bude stupňovať, nerozum bude prevládať. Nepodceňujte potrebu denne budovať ARCHU MYSLE, pretože budete v pokušení mstiť sa.

  BOH HOVORÍ - MOJA LÁSKA JE BEZPODMIENEČNÁ v tom, že ju vylievam aj cez spravodlivých aj cez  zlých. Moje ODPUSTENIE je také, že bez ohľadu na to, čo ste urobili, ste doma vždy vítaní, ak ste buď splnili Božský Zákon - "Žni, čo si sial" alebo ak mi svojimi skutkami ukážete, že nasledujete cestu svojho brata Ježiša a idete "krotko ako Baranček".

 Tak MI ukážete, že ste naplnili Moje volanie po Pokoji, po nemstení sa a po nekonfrontovaní. Kiežby vás Múdrosť tohto zákona usmerňovala vo vašich budúcich rozhodnutiach, v poznaní PRAVDY a v múdrosti LÁSKY.

  BOH HOVORÍ - MOJE SVETLO zasa chodí po zemi, prináša MOJE SLOVO celému ľudstvu. Žiadam tých, ktorí majú odvahu, ktorí vidia a počujú tento odkaz šírený prostredníctvom Môjho syna Terenca, vládcu MÔJHO pera, aby mu pomáhali šíriť toto posledné volanie, aby všetci mohli byť rýchlo posilnení jeho múdrosťou a láskou.
 
 Tí, ktorí tak činia, sú SKUTOČNÝMI NOSITEĽMI MÔJHO SVETLA, ktorým zverím SVOJE Deti a ktorých budem každodenne požehnávať. Posielam MOJU Lásku. Prosím, snažte sa a verte.

4 z 12

Pastierova Berla

 PRAVDA -  je Podstatou Jadra,
  ktorá je odkazom kríža zaiste,
  v tom, že v "tvoj deň",
  sa nesmieš mstiť žiadnym spôsobom
   
 SVETLO - je Múdrosťou z diaľky
  ktorej symbolom je Kristova Ranná hviezda
  viditel'ná v pozemskom slova zmysle
  komukol'vek, kto bude "odmenený"
   
CESTA- je BOŽIE SLOVO
  POKOJA - nie meča,
  Milosti a Súcitu tiež,
  a LEN - láske dovoľte prejsť.
   

 Takže tá Pastierova berla je Božia sila,
 ktorá je plne odhaľovaná
 a AK sa o silu Božieho Slova opriete,
 tak všetku vnútornú tmu Boh od vás odoženie.

•   •   •

Ktorá viera je PRAVÁ VIERA - O Bože na nebesiach
prosím, neodopri mi túto múdrosť.

Pravá viera je JEDINÁ - viera v  MOJE SLOVO
tí, ktorí ho nepočujú - myslia, že je nezmyselné,
náboženská viera - je slovo ľudstva
a skrze svoj nerozum - človek je spútaný.

Vykrúca sa a vytáča sa hovoriac - ktorou cestou ísť
ktorá cesta je pravdivá - to sme sa ešte nenaučili
tak vám hovorím - viďte to jasne
priamo ku MNE, svojmu BOHU musíte teraz smerovať

NASLÚCHAJTE MÔJMU SLOVU - každý deň

NASLÚCHAJTE MÔJMU SLOVU - a denne sa modlite

NASLEDUJTE MOJE SLOVO - žiadam vás

NASLEDUJTE MOJE SLOVO - to je vaša jediná úloha

Jediné Božie Prikázanie:

MILUJTE SA NAVZÁJOM

 . . .

5 z 12

HRIECH:  sú semená tmy vo vnútri duše.

    SÚ rôzne druhy "hriechu" v duši vyvíjajúceho sa ducha, napr. Strach - Nenávisť - Hnev - Chamtivosť - Žiarlivosť - Pomsta - Kritizovanie a mnohé iné. Táto "energia" pochádza z negatívnej stránky univerzálneho zdroja energie (ničivá). A obklúči svetlo v jadre duše, ktoré je posvätnou iskrou od Boha. Je ňou pozitívne emocionálne preciťovanie lásky, radosti atď. - (tvorivá).

HREŠENIE je Spôsobovanie mentálnej alebo emocionálnej
  alebo fyzickej bolesti inej osobe.
HREŠENIE je Zmocňovanie sa násilím alebo iným spôsobom
  za účelom zisku.
HREŠENIE je Negatívna strana vykonávajúca kontrolu na zemi
  a je to aktívny Žnec prostredníctvom nevedomých
HREŠENIE je Anti Krist, Anti Láska, Nemilosrdnosť
  a Neodpúšťanie

   Hriech PÁCHAME v priamom dôsledku podrobenia sa negatívnym myšlienkam, ktoré vstupujú do našej mysle cez vibrácie sily hriechu. "Sila" hriechu je "vchodom", cez ktorý je naša myseľ telepaticky ovplyvňovaná. Práve negatívne myšlienky podnecujú pozemské telo, aby sa dopúšťalo previnení v Božích očiach, a nútia ho konať negatívne, buď slovne alebo fyzicky. A práve počas hrešenia SEJEME tmu, ktorú budeme ŽAŤ.

   Sila hriechu JE Diabol. Počas vykonávania hriešnych skutkov vyžarujeme negatívnu energiu, ktorej intenzita korešponduje s intenzitou energie, ktorá preteká cez  silu hriechu.

   Horná hranica intenzity tmy, ktorú môžeme "vylievať", závisí od veľkosti alebo od "objemu" tejto temnej podstaty v našom vnútri. Rozličné negatívne city v našom vnútri majú rozličný objem, naše negatívne skutky (hrešenie) majú za cieľ spôsobovať bolesť a šíriť klamstvo.

   Tieto sily sú prvotným hriechom a každý vyvíjajúci sa duch ich musí prežiť na svojej vyvíjajúcej sa životnej púti. A sú vštepené hlboko do našich duší v rôznych kombináciách.

   Prúd univerzálnej LÁSKY ťahá nepretržite tieto sily hore cez naše duše a eventuálne von z nich, kým duša nie je celkom od nich oslobodená a napokon očistená (Duša Krista). Má v sebe len svetlo.

6 z 12

SPRAVODLIVOSŤ

 Dokonalá Spravodlivosť Božieho Zákona, ako je teraz vyjavená:

1 - To, čo sme siali, žneme v čase a na mieste, ktoré nám určí Boh, 
  aby sme tak činili.
2 - Ak komukoľvek ubližujú a trpí akoukoľvek bolesťou, 
  duševnou, citovou, fyzickou, stratou alebo čímkoľvek iným,
  dajte celému ľudstvu vedieť, že táto duša to spôsobovala
  predtým iným.

ROZSUDOK

A jedného dňa, keď budeš stáť pred Pánom,
to je viera ľudstva - to však nie je pravdivé tvrdenie
pretože to sme my - ktorí budeme súdiť sami seba,
chápete a náš rozsudok - je naším osudom (miestom určenia).

•  •  •

Vaša - úloha je prispieť svojou troškou nesebecky,
  s vierou, nádejou, súcitom a odpustením vo svojom srdci.
Vaše - úsilie je potrebné, aby ste sa nestali súčasťou
  toho, čo vidíte okolo seba.
Vaše - úsilie je potrebné, aby ste si zapamätali Kristove
  slová "Odpustite im, pretože nevedia, čo činia".
Vaše - mimoriadne úsilie vášho vnútra je potrebné, aby ste
  prekonali negatívne myšlienky, ktoré vystupujú vo vašej mysli
  a ovládajú vaše skutky.
   
Pamätajte Ak zlyháte v tom, čo je uvedené vyššie, vaše myšlienky
  budú rôznym spôsobom ovládané neviditeľnými silami temna,
  a vaše skutky sa stanú pochybnými a vymknú sa vám spod kontroly.
Pamätajte Všetky duše sú skúšané a pozdvihované do rôznych stupňov.
Pamätajte Hriech, negatívne pocity vo všetkých bytostich, sú
  vyzdvihované do popredia, aby boli očistené, a to v bytostiach
  prežívajúcich v pozemskom tele i v duchu.
Pamätajte Vyhýbajte sa konfrontácii, bočte od agresívnosti.
Pamätajte Neozbrojujte sa, to priťahuje agresiu a znižuje
  prah vašej viery.
Pamätajte Boh je na vašej strane, činte len to, čo by aj On činil a
  preciťujte Jeho prítomnosť vo vašej blízkosti.
Pamätajte Aby ste sa dostali do neba, musíte kráčať životom bez
  hriechu.
Pamätajte Odplata za našu hriešnu minulosť príde z mnohých rúk.
   
Pamätajte Ježiš Kristus je naša nádej.

7 z 12

KRÉDO BOHA

Ja som prameňom nekonečnej lásky
Ja som prameňom nekonečnej pravdy
Ja som darca každého života
Ja dávam všetky svoje dary tým,
ktorí nasledujú moje volanie.

KRÉDO KRISTA

KRÉDO KRISTA  - hovorí
nasleduj ma - syna Božieho dnes,
hovorím ti - a nenariekaj
pretože moje krédo - Božie - poprieš.

Denne - nastav i druhé líce
každý deň sa usiluj - aby si zostal pokorný,
odpúšťajúci - za všetkých okolností
a bol milostivý voči všetkým pri tvojich dverách

Povedz - verím, že Kristovo pero
zvolil -  Otec Boh
aby mi ukázal - JEDINÚ CESTU,
ktorú by som mohol nasledovať - DENNE SA MODLÍM

Pozerám sa na žiarivú Rannú hviezdu,
ktorá z diaľky pre mňa žiari
Očisťuje moju myseľ Božou láskou
keď zostávam verný volaniu Jej holubice.

•   •   •

Som to ja - kto oznamuje môj návrat
s tou autoritou, ktorú som si zaslúžil
a posolstvo žiarivej rannej hviezdy
je dôkazom pre teba - ktorý ti z diaľky posiela Otec.

    Dôvod, pre ktorý som sa tentokrát vrátil a prinášam nové určenie od našej Matky a Otca, je ten, že za posledných dvetisíc rokov človek prekrútil Písmo sväté, čo vedie k jeho sebazničeniu, a okrem toho až teraz je jednoduchý človek natoľko vzdelaný, že dokáže pochopiť plný zmysel odkazu aj s jeho "trpkými" aspektami a navyše má k dispozícii "spoločný" jazyk a komunikačné systémy, pomocou ktorých môže rozposlať odkaz rýchlo po celej planéte.

8 z 12

     Božia cesta:

 Tvoj "dom", ktorým je tvojho ducha duša
 stojí len vtedy na "pevnej skale"
 ak ty zostávaš verný  BOŽIEMU SLOVU, ktoré je:


    "Milujte sa navzájom"

 Kristovo krédo

 Nasledujte ma, syna Božieho a tak budete plniť Božiu vôľu.

Denne nastav i druhé líce Usiluj sa zostať pokorný
Nenariekaj Odpúšťaj za všetkých okolností
Buď milostivý voči všetkým Ver, že mňa si vybral Boh
Pokoj celému ľudstvu Moja cesta je JEDINÁ CESTA

Božie SLOVO a PRAVDA

Nemsti sa, zlož všetky svoje zbrane, buď pripravený;
"ísť " (zomrieť) "krotko ako baranček"
Kráčaj v Ježišových stopách, napĺňajúc spomínané krédo
"skutkom" a Ja, Tvoj Boh, ťa zachránim.
Ty budeš žať, čo si sial.
Nasleduj Ježišov odkaz, ktorý dostal odo MŇA.
Nasleduj teraz  toto posolstvo prinášané cez Terenca.
Raz keď budeš bez hriechu, tvoja duša bude "vzkriesená"
do jej rodiska, ktorým je nebo, Môj svet.

Všetci sú Moje dcéry a moji synovia.

Moja Múdrosť, "skrze Ježíša"  je "chlebom", užívajte
toto učenie skrze Ježiša a v skutočnosti budete užívať živú vodu.

Krédo človeka by malo hovoriť: "Verím, že Ježiš bol zoslaný naším Otcom",
a preto budem veri ť jeho odkazu a denne ho nasledovať.

Je to zradné "našepkávanie" hada, ktorý vám hovori: "Môžete brániť svoje telo a v sebaobrane ničiť iných, pretože skrze ukrižovanie jediného syna Božieho, ktorý zomrel za naše hriechy, vám už boli odpustené všetky vaše hriechy". Táto všeobecná viera je absolútnym poprením svätého Božieho živého SLOVA,

ktoré znie: Milujte sa navzájom.

Buďte milostiví - súcitní - chápajúci - odpúšťajúci.

. . .

9 z 12

 BETLEHEMSKÁ HVIEZDA

Meditačná modlitba Rannej hviezdy

  Ak sa modlíte ktorúkoľvek z týchto meditačných modlitieb trikrát denne, tak si pomaly ale isto budujete ARCHU Mysle, ktorá nám poskytuje vnútornú očistu a posilnenie mysle, ktoré zmenšujú neviditeľnú silu negatívnej myšlienky. Opakujem, robte to od dnešného dňa, PRV ako sa vám vaša vlastná myseľ vymkne spod kontroly. Stanete sa tak duševne silnejšími vo svojom vnútri.

  S týmto vnútorným posilnením budeme pokojnejší, keď sa ocitneme tvárou v tvár nepriazne a budeme schopní kontrolovať naše skutky, keď sa naše temné hriechy budú drať na povrch (negatívne pocity), pretože ony sú vyťahované hore a von z našich duší podľa Božej Milosti.

Dietky, dietky, musíte sa modliť, Dietky, v tomto nastávajúcom čase
modliť k Ježišovi každý deň, budem potrebovať vašu lásku
prosiť o lásku a silu pre seba a vy budete potrebovať moju
buďte pokojné a prosím, buďte verné. buďte silné, pokojné a tiché tiež
  a pamätajte si, že Ježiš vás miluje.
   
Dietky, dôverujte mi deň po dni, Dietky, dietky ticho teraz
aby vaše srdcia nikdy nezblúdili dôverujte mi, ukážem vám
keď všetko okolo vás začne padať ako treba povedať tieto slová trikrát denne
preciťujte moju lásku a budete chodiť a k Ježišovi, prosím, modlite sa.
so vztýčenou hlavou.  
   
Deti: Vidím Betlehemskú hviezdu - vysoko hore
  žiarivú a nádhernú a naplnenú Božou láskou
  Vidím biele svetlo žiariace z tejto hviezdy nadol
  očisťujúce z diaľky svojou silou moje telo
  úžasný Ježiš - prosím, buď teraz so mnou
  naplň ma svetlom a osloboď moju dušu
   
Dospelí: Ježiš- vidím tvoju žiariacu hviezdu
  Ježiš- buď so mnou
  Ježiš- prosím ťa, pomôž mi a zachráň ma.

Ľudia akejkoľvek viery, ktorí neveria, že Ježiš  bol pozemským poslom Boha, môžu používať vyššie uvedené modlitby, alebo sa modliť nasledovné:

  Stvoriteľ nebies - Matka lásky
  Vidím Vašu hviezdu - žiariacu hore
  Prosím, očistite svojou láskou moju myseľ,
  aby som mohol /-la nasledovať vaše volanie po pokoji zhora.

Táto meditácia je kľúčom k "prameňu" vnútornej lásky, večný plameň svetla a lásky vnútri každej duše, ktorý dokáže "zabrániť " negatívnym myšlienám, aby prenikli do našej mysle a umožňuje uzdravenie ducha duše, čím "uľahčuje" celej bytosti na všetkých úrovniach.

Pamätajte si Kristovu pravdu - Choďte v pokoji - to je jediná cesta.

. . .

10 z 12
 Neviditeľná sila temna je jeho "čarovná" kontinuita myšlienok, ktoré dokážu prinútiť naše mysle pohybovať sa v nekonečnom kolotoči starostí, alebo vecí, ktoré treba urobiť, alebo myšlienok na minulé skutky, ktoré si nevieme odpustiť, a to všetko vedie do neustále sa prehlbujúceho stresu, zmätku, vyčerpania mysle a "prebytočného vydávania" energie.

 A tento Had nás chytí do pasce, pretože v mysli uveríme, že nenájdeme vnútorný pokoj, kým nevyriešime daný problém premýšľaním nad ním a kým sa nepokúsime nájsť riešenie. Je to však lož, pretože neexistuje riešenie daných problémov, ani žiadna možnosť prestať "hľadať", ak sú naše mysle pripútané skrze negatívne pocity k "Našepkávaniu Hada".

 Had nás pomaly ovládne skrze naše myšlienky, ktoré inšpiráciou pre nami vykonané skutky: Tie sa stávajú iracionálnymi a potom osudnými pre nás a/alebo iných.
 Z toho dôvodu dosiahneme pokoj len v prípade, že zastavíme tok mätúcich alebo negatívnych myšlienok. Toto sa dá uskutočniť len tak, že "prelomíme ich čary", ktoré opantali naše mysle. Toto sa okamžite udeje zakaždým, keď sa modlíme meditačné modlitby a poskytne to trochu úľavy našim mysliam.

  Cez myseľ (telepaticky) sme tiež spojení s ostatnými duchmi na ostatných úrovniach vedomia v každom čase, a to cez vibrácie našich negatívnych citov. Ich mysle sa tak stávajú pre podvodníka akýmsi spojením, aby nás mohol dosiahnuť. si vedomí, že sa zmocnia "našej" mysle, ale neuvedomujú si, že oni sú tiež "manipulovaní" rovnakým spôsobom z ostatných úrovní a práve preto tiež potrebujú, aby sme ich telepaticky inšpirovali, a potrebujú rozjímanie Hviezdy, aby sa oslobodili od prenikania negatívnych myšlienok do ich myslí. Navyše takéto posilňovanie "zalieva" ich vnútornú duchovnú Ružu láskou.

  A okrem toho sa musia telepaticky (myšlienky) dozvedieť, že sa majú prestať kontaktovať s nami. Mnohé z týchto bytostí sú naši predkovia, ktorí sa nás pokúšajú viesť svojimi zavádzajúcimi, po predkoch zdedenými vierami, neuvedomujúc si, že ich "kontrola" nad nami je v protiklade so želaním Boha, že každý z nás má slobodu výberu, a slobodu prejavovania sa.

  Dôverujte teraz Bohu, dovoľte, aby Božie svetlo prelomilo kúzlo myšlienok Hada trikrát denne a poskytlo nám trochu úľavy. Tak budeme môcť zostať pri rozume až do času, keď náš Tvorivý Boh svetla a lásky "odstráni" jeden za druhým z našich duší všetky negatívne city, ktoré sú hriechom. A vtedy a len vtedy sa "vchod" do tohto temna zatvorí a keďže potom už nebude existovať priechod, cez ktorý by negatívne myšlienky mohli dosiahnuť naše mysle, konečne nájdeme čistú racionálnosť a Pokoj v sebe.

Dôverujte Bohu - nech je to tak
dôverujte Bohu  - a tak sa stanete slobodnými.

(Tento leták môžete voľne kopírovať a rozširovať.)

. . .

11 z 12

Veľmi krátky príbeh

  Boh hovorí: Aby ste dosiahli zasľúbenú zem po pozemskej smrti, musíte sa zbaviť zlých myšlienok, aby ste mohli byť pokojní voči ostatným.

  Dá sa to dosiahnuť myslením na Rannú Hviezdu, ktorá je hviezdou Betlehemskou a trikrát denne opakovať modlitbu Hviezdy.

 Tú, ktorá hovorí: Ježiš - vidím Tvoju žiariacu hviezdu
  Ježiš - buď so mnou
  Ježiš - prosím Ťa pomôž mi a zachráň ma
   
alebo: Stvoriteľ nebies - Matka lásky
  vidím Vašu hviezdu - žiariacu hore.
  Prosím, očistite svojou láskou moju myseľ
  aby som mohol /-la nasledovať
  Vaše volanie po pokoji zhora.

 Boh vás očisťuje od zlých pocitov hnevu, strachu a nenávisti, pocitov, ktoré vo vás silnejú zakaždým, keď niekomu ubližujete alebo keď manipulujete iných. Prv než sa oslobodíte od temnoty vo vašom vnútri, stanete sa horšími a budete ubližovať ešte viac a vaše myšlienky budú veľmi zlé myšlienky, ktoré vás budú pokúšať a nútiť zneužívať iných a ubližovať im.

 Čokoľvek zlé ste povedali alebo urobili  iným ľuďom, alebo v tom ešte stále pokračujete, urobia aj vám iní. Hovorím, ak vás ktokoľvek napadne ústne alebo vás raní úderom, nesmiete mu úder vrátiť. Len zbabelec vracia údery a tí, ktorí nepočuli Moje Slová o tom, že sa netreba mstiť.
 
 Jediné Božie prikázanie je "Milujte sa navzájom". A musíte preukazovať úctu každému, najmä zlým, dokonca aj vtedy, ak vás chcú zabiť, pretože všetko, čo sa vám stane, je len "splácaním" za to, čo ste predtým urobili vy iným, buď v tomto živote alebo v inom.

 Všetci musia nasledovať Ježiša a nemstiť sa, ak sú konfrontovaní akýmkoľvek spôsobom. Mnohí čoskoro zomrú, pretože budú zneužití. Tí, ktorí budú nasledovať Ježiša tým, že sa budú správať ako "Baranček", ktorý sa nebráni, pôjdu hore do zasľúbenej zeme, ktorá má veľa mien. Niektorí ju nazývajú nebo. Ich pozemské telá zostanú na zemi, ich duchovia však vystúpia hore na šťastné miesto a zostanú tam navždy.

  Tí, ktorí budú aj naďalej ubližovať iným, pretože ich myšlienky sú veľmi silné svojou zlobou, a budú vracať každý úder, pôjdu po smrti na studené, tmavé, nešťastné a strašné miesto. Niektorí ho volajú peklo

 Musíte sa veľmi usilovať, aby ste nikomu nespôsobili žiadnu bolesť. V očiach Boha sú si všetci bratia a sestry. Zlí ľudia sa stanú dobrými, keď sa vo svojom vnútri očistia od hnevu.


 12 z 12
   Ak sa budete modliť modlitbu Hviezdy, bude pre vás ľahšie ubrániť sa zlým myšlienkam. Keď vám potom budú chcieť zlí ľudia ublížiť, môžete ľahšie nasledovať Boha a nemstiť sa.

  Aby ste dosiahli zasľúbenú zem, stačí, aby ste NASLEDOVALI BOŽÍ odkaz sprostredkovaný cezo mňa  A ukázali Bohu vašimi dobrými skutkami, že ho nasledujete.

  Musíte zabudnúť na všetko zlé, čo vám alebo vašej rodine spôsobili iní. Činili zle, pretože ich myšlienky boli tiež zlé a nevedeli, ako ich vypudiť zo svojich myslí.

  Všetky zlé myšlienky pochádzajú od Diabla. Všetci sme niekedy dovolili, aby zlé myšlienky prenikli do našich myslí a tak sme už všetci niekedy činili zlo. Odpusťme si navzájom našu nevedomosť. A teraz sa musíme zo všetkých síl usilovať byť dobrí.

  Pomôžte aj zlým ľuďom, porozprávajte im o tejto modlitbe, aby sa ich myšlienky stali dobrými a aby prestali činiť zlé skutky.

  Pomôžte všetkým ľuďom, ktorí majú ťažkosti. Podeľte sa s nimi o tento odkaz a o jedlo. Dokonca aj so zlými, ktorí vám ubližujú. POTOM Boh uvidí, že ste milostiví a odpúšťajúci.

  Ak vás ktokoľvek požiada, aby ste zabili iného človeka, musíte povedať NIE. Povedzte, že chcete nasledovať Boha a nie človeka.

  Tento odkaz prichádza k vám priamo od Boha, skrze jeho pozemského mesiáša Terence

• • • • • • •
Web URL http://www.the-testament-of-truth.com

~~~~~~~~~~

To top of page Front Page