Return to Home PageTHAI


เรื่องสั้น...

ข้อความสุดท้ายของพระเจ้า ถึงท่านอยู่ในตอนสำคัญขอคำภีร์แห่งความจริง

พระเจ้าทรงตรัสไว้ว่า: การที่จะเอื้อมถึงดินแดนสวรรค์หลังจากการสูญเสียของโลก ท่านต้องอย่าเอาความคิดไม่ดีเข้ามาในความคิดของท่าน, ดังนั้นท่านก็จะสามารถอยู่กับผู้อื่นได้อย่างสงบสุข

ข้อความข้างต้นจะสำเร็จโดยการทำให้ความคิดแข็งแรงโดยแสงสว่าง, การกระทำดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อท่านนึกถึง ดาวตอนเช้า, ที่เป็นดาวของเบ็ชลีเฮม และพูดบทสวดที่ต่อจากบรรทัดนี้สามครั้งต่อวัน

พระเยซูคริสต์ - ฉันเห็นการส่องแสงจากดาวของท่าน

พระเยซูคริสต์ - อยู่กับฉัน

พระเยซูคริสต์ - ได้โปรดช่วยฉันและปกป้องฉัน

หรือ

ผู้ที่สร้างสวรรค์ แม่แห่งความรัก ฉันเห็นดาวของท่าน ส่องแสงจากข้างบน ได้โปรดให้ความคิดของฉันบริสุทธิ์โดยความรักทั้งหมดของท่าน ดังนั้นฉันอาจจะเชื่อฟังและทำตาม กับการเรียกของท่านจากความสงบข้างบน

พระเจ้าล้างความรู้สึกเลวของความโกรธ, ความกลัวและความเกลียดออกไปจากวิญญาณของท่าน ความรู้สึกนั้นเกิดพลังมากขึ้นในตัวท่าน ในแต่ละครั้งที่ท่านด่าหรือกระทำไม่สุจริตต่อผู้อื่น

ท่านจะกลายเป็นคนเลวมากขึ้น และความเจ็บปวดที่เวลาก่อนที่ท่านจะเป็นอิสระจากความมืดในตัวท่าน และความคิดของท่านจะเป็นความคิดที่เลวมาก, ความคิดนี้จะลองทำให้ท่านกระทำชั่วที่ผิดต่อ ศีลธรรม และทำให้ผู้อื่นหรือตัวท่านเองเจ็บ

อะไรที่เป็นสิ่งเลวที่ท่านเคยพูดหรือกระทำมาหรือยังกระทำอยู่กับผู้อื่น, ท่านจะได้รับกับตัวท่านเองโดยการกระทำของผู้อื่น (เวรกรรม) ผมพูด ถ้ามีคนด่าด้วยปากของพวกเขาหรือทำร้ายท่าน ท่านไม่ต้องที่จะต่อสู้กลับ คนขี้ขลาดและ คนที่ไม่เคยได้ยินคำพูดของผมที่ว่า "ไม่มีการต่อสู้กลับ" จะต่อสู้กลับ

คำสั่งของพระเจ้าเท่านั้น "รักซึ่งกันและกัน" และ, ท่านต้องแสดงความเคารพต่อทุกคน, โดยเฉพาะคนเลว, แม้แต่ถ้าพวกเขาต้องการฆ่าท่าน, เพราะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับท่าน, มันคือ "การชดใช้" (เวรกรรม) กับสิ่งที่ท่านทำกับคนอื่นก่อน, สิ่งที่ท่านทำจากชาตินี้หรือในชาติอื่นๆ

ท่านต้องเดินตามรอยของ พระเยซูคริสต์, และไม่มีการกระทำตอบ ถ้าพวกเราเผชิญหน้าในทุกทาง เราส่วนมากจะตายในไม่่ช้าอย่างที่พวกเรากระทำชั่ว ใครก็แล้วแต่ที่เดินตามพระเยซูคริสต์ โดยดำเนินชีวิตเหมือน "แกะ" ที่ไม่ต่อสู้กลับ, จะไปในดินแดนที่เรียกว่า.. สวรรค์

ร่างกายของพวกเขาจะยังหลงเหลืออยู่บนโลก, วิญญาณของพวกเขาจะขึ้นเป็นที่แห่งความสุขตลอดไป (สวรรค์) ใครก็แล้วแต่ที่ยังคงกระทำความชั่วต่อผู้อื่นเพราะความคิดของพวกเขารุนแรงมากในทางเลว, และพวกเขายังต่อสู้จนตาย วิญญาณของพวกเขาจะตายในที่มืด หนาวและยากแค้น ที่ๆน่ากลัว, บางทีเรียกว่า นรก

ท่านต้องพยายามอย่างหนักที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเจ็บปวด ทุกๆคนเป็นพี่เป็นน้องในดวงตาของพระเจ้า คนเลวที่จะเป็นคนดีก็ต่อเมื่อพวกเขาบริสุทธิ์ในความโกรธและความกลัว

ถ้าท่านพูดบทสวดมนต์ดาวตอนเช้าข้างต้น มันจะง่ายขึ้นที่จะเก็บความคิดที่เลวให้ออกไปจากความคิดของท่าน, ดังนั้นเมื่อคนเลวต้องการด่าท่าน ทานสามารถเชื่อฟังและทำตามพระเจ้าง่ายขึ้น, และไม่ด่าคนอื่นหรือไม่กระทำตอบเมื่อพวกเขาด่าท่าน

การที่จะไปถึงดินแดนแห่งสัญญา พวกเราจะต้องทำก็คือ เชื่อฟังและทำตามคำของพระเจ้า จาก Terence, และแสดงต่อพระเจ้าโดยความดีของท่าน เพื่อแสดงว่าท่านเชื่อฟังและทำตามพระเจ้า

ท่านต้องลืมสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับตัวท่านหรือครอบครัวโดยการกระทำของผู้อื่น คนที่กระทำความเลวได้ก็เพราะ พวกเขามีความคิดที่เลว, แล้วพวกเขาไม่รู้วิธีที่จะขจัดความคิดที่เลวนั้นให้ออกไปจากความคิด ความคิดเลวๆ ทั้งหมดพวกนั้นมาจากปีศาจ ในบางเวลาพวกเราทุกคนได้ยอมให้ความคิดเลวเข้ามาในความคิดในบางครั้ง, และดังนั้นพวกเราจึงได้กระทำผิดบางครั้ง

ให้อถัยซึ่งกันและกันสำหรับอดีตที่ไม่รู้แห่งความเขลา ตอนนี้พวกเราทุกคนต้องพยายามอย่างหนักเพื่อ จะเป็นคนดีและเป็นที่เคารพต่อผู้อื่น ช่วยเหลือคนเลวโดยบอกบทสวดมนต์นี้ให้แก่พวกเขา, ดังนั้นความคิดของพวกเขาก็จะดี และพวกเขาสามารถหยุดกระทำสิ่งเลว

ช่วยคนที่กำลังตกอยู่ในความทรมาน แบ่งปันข้อความนี้และอาหารของท่านกับพวกเขา แม้แต่คนเลวที่ด่าท่าน ดังนั้นพระเจ้าเห็นความกรุณาของท่านและการให้อภัยของท่าน

ถ้ามีคนบอกท่าน โดยคนคนหนึ่งบอกให้ท่านไปฆ่าคนอื่น ท่านต้องบอกเขาว่า "ไม่", การกระทำเช่นนี้แสดงว่าท่านเชื่อฟังและทำตามพระเจ้า ไม่ใช่ท่านเชื่อฟังและทำตามคนๆนั้น ถ้าท่านยังคงจะต่อสู้กลับหรือทำโทษผู้อื่นกับสิ่งที่พวกเขาทำ, ดังนั้นท่านไม่ได้ยินในสิ่งที่พระเจ้าตรัสและวิญญาณของท่านจะตาย หมายความว่าวิญญาณของท่านจะอยู่ในขอบเขตแห่งความมืดการด่าที่เจ็บปวดโดยวิญญาณปีศาจตลอดไป

ดังนั้นได้โปรดทำให้ความคิดของคุณแข็งขึ้นและบริสุทธิ์ทุกวัน โดยอ่านข้อความนี้ทุกวัน และบทสวดดาวตอนเช้า ทางนี้เท่านั้นที่จะทำให้ท่านมองไปข้างหน้าและคิดเกี่ยวกับปัจจุบัน, ที่ไม่ใช่อดีต ถ้าท่านยังคิดเกี่ยวกับอดีต จากนั้นปีศาจจะต้องการให้ท่านทำบางสิ่ง ซึ่งเกี่ยวกับการพยาบาทกับท่าน และท่านจะเชื่อฟังและทำตามปีศาจและตายในที่สุด

เพื่อน, พระเจ้าทรงตรัสไว้ว่า "ความรักเท่านั้น", คนรักเท่านั้นที่จะหาทางของพวกเขาถึงสวรรค์ ใครก็ตามที่ปฏิเสธการเรียกนี้ ก็จะร้องไห้ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด..

คำบรรยายนี้ได้แปลเป็นภาษาของท่านเพื่อช่วยท่าน ถ้าเป็นไปได้กรุณาอ่านเอกสาร 12 หน้าที่เรียกว่า "สรุปความสั้น" มันอยู่ใน เวบไซท์ ของผมเรียบร้อยแล้วในแต่ละภาษา

http://www.the-testament-of-truth.com

หรือ

http://www.visions.net.au/truth/truth.html

ถ้าท่านรู้จักใครก็ตามที่แปลเอกสารสรุป 12 หน้า หรือข้อมูลอื่นๆ ในอินเตอร์เน็ต ในภาษานี้จากนั้นกรุณาแปลมัน แล้วส่งเป็น คอมพิวเตอร์ดิสค์หรืออีเมลให้ผม ดังนั้นผมสามารถใส่ลงในอินเตอร์เน็ตเว็บเพจ

Terence 1.11.001


To top of page